Foto

 

 

 

 

KLASA

PRZEDMIOT

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

AUTOR WYDAWNICTWO NR DOPUSZCZENIA

Zestaw podręczników do klasy I

I Edukacja wczesnoszkolna Nasz Elementarz MEN dopuszczony z urzędu
I Język angielski

Tiger 1

Carol Read, Mark Ormerod,Magdalena Kondro

Macmillan Polska 673/1/2013/ 2014
I Język niemiecki

ABC Deutsch podręcznik   + ćwiczenia

Marta Kozubska,             Ewa Krawczyk

Lucyna Zastąpiło

Wydaw. Szkolne

PWN Sp.z o.o.

415/1/2012/ 2015
I Religia

Materiały dydaktyczne

„Jesteśmy dziećmi Boga”

Ks. Marcin Wilczek

Wydawnictwo Św. Krzyża Opole

404/2013

Zestaw podręczników do klasy II

II

Edukacja wczesnoszkolna

„Nasza szkoła”

WSiP

492/2/2013

492/3/2013

492/4/2013

II

Zajęcia komputerowe podręcznik z ćwiczeniami

A Kulesza WSiP 518/2/2013
II Język angielski Tiger 2

Carol Read

Mark Ormerod

Macmillan 673/2/2015
II Język niemiecki

ABC Deutsch

ćwiczenia + podręcznik

Marta Kozubska

Ewa Krawczyk

Lucyna Zastąpiłło

Wydawnictwo Szkolne PWN 415/2/2013/ 2015
II religia

„Poznajemy naszego Boga”

Ks. Marcin Wilczek Wydawnictwo Św. Krzyża 488/2014

Zestaw podręczników do klasy III

III

Edukacja wczesnoszkolna

„Tropiciele”

E.Burakowska,A..Burdzińska       A. Danielewicz-Malinowska                 J. Dymarska,A.Kamińska,   R. Kamiński M.Kołaczyńska,

B. Nadarzyńska,A.Banasiak

WSiP

492/5/2014

492/6/2014

III Zajęcia komputerowe

M.Kęska

518/3/2014
III

Język angielski

English Adventure cz.3 Podręcznik i zeszyt ćwiczeń.

Anne Worrall Pearson 67/4/2010
III Język niemiecki Ich und du”                       ćwiczenia + podręcznik

Marta Kozubska, Ewa Krawczyk,

Lucyna Zastąpiło

Wydawnictwo Szkolne PWN 33/3/2009
III Religia

„Przyjmujemy Pana Jezusa

Ks. Marcin Wilczek Wydawnictwo Św. Krzyża 4111/2015

Zestaw podręczników do klasy IV

IV matematyka

Podręcznik „Matematyka 4” zeszyty ćwiczeń

M.Dobrowolska, M.Jucewicz,

P.Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 340/1/2015z1
IV Język polski

„Teraz polski”

Anna Klimowicz

Nowa Era

538/1/2012/       2015
IV Muzyka Muzyczny świat – podręcznik do szkoły podstawowej Teresa Wójcik

Grupa Edukacyjna

S.A

495/1/2012
IV Plastyka Lubię tworzyć - MAC – podręcznik + ćwiczenia

Marzena Kwiecień

Wojciech Sygut

Grupa Edukacyjna

MAC

397/1/2011
IV Przyroda

„Tajemnice przyrody”

Maria Marko-Worłowska,Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz

Nowa Era 399/1/2011/ 2014
IV Zajęcia techniczne Jak to działa” podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla kl.4-6 szkoły podstawowej Lech Łabecki,                 Marta Łabecka Nowa Era 295/2010/2014
IV Język niemiecki Ich und du”             Podręcznik do języka niemieckiego dla kl.4

Marta Kozubska

Ewa Krawczyk

Lucyna Zastąpiło

Wydawnictwo Szkolne PWN

383/1/2011

IV Historia

Wczoraj i dziś – Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy czwartej szkoły podstawowej + ćwiczenia

Grzegorz Wojciechowski Nowa Era 443/1/2012
IV Język angielski Evolution plus 1

Nick Beare

Macmillan Polska 675/1/2014
IV Religia „Zapowiedź zbawienia”

Redaktor ks.M.Wilczek,M.Baron,ks.Z.Waskin,

Danuta Jackowiak

Wydawnictwo św. Krzyża w Opolu 488/2014
IV Zajęcia komputerowe

Informatyka Europejczyka

NIEOBOWIĄZKOWE

Danuta Kiałka,         Katarzyna Kiałka

Wydawnictwo Helion 475/1/2012

Zestaw podręczników do klasy V

V

Matematyka

Matematyka 5 ćwiczenia + podręcznik M.Dobrowolska, M.Jucewicz,P.Zarzycki M.Karpiński Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe 340/2/2013
V Język polski Podręcznik do klasy V                 z ćwiczeniami „Słowa z uśmiechem” Ewa Horwath,             Anita Żegleń WSiP

551/2/2013 551/3/2013

551/4/2013

V Muzyka

Muzyczny świat – podręcznik i ćwiczenia

Teresa Wójcik

MAC 495/2/2013
V Plastyka

Lubię tworzyć – MAC podręcznik + ćwiczenia,

Marzena Kwiecień, Wojciech Sygut MAC 397/2/2013
V Przyroda

Tajemnice przyrody

Podręcznik + ćwiczenia I i II cz.

Janina Ślósarczyk, Ryszard Kozik,

Feliks Szlajfer

Nowa Era 399/2/2013
V Zajęcia techniczne Jak to działa podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla kl.4-6 szkoły podstawowej

Lech Łabecki,

Marta Łabecka

Nowa Era 295/2010
V Język niemiecki

„Ich und du”                             ćwiczenia + podręcznik

Marta Kozubska

Ewa Krawczyk

Lucyna Zastąpiłło

Wydawnictwo Szkolne PWN

383/2/2012
V Historia Historia wczoraj i dziś Grzegorz Wojciechowski Nowa Era 443/2/2013
V Język angielski Evolution plus 2 Nick Beare Macmillan

675/2/2014

V Zajęcia komputerowe

Informatyka Europejczyka

NIEOBOWIĄZKOWE

Danuta Kiałka , Katarzyna Kiałka Wydawnictwo Helion 475/2/2012
V Religia

„Wierzę w Boga” podręcznik + karty pracy (ćwiczenia)

Ks.J.Szpet, Danuta Jackowiak Księgarnia Św.Wojciecha Poznań 1784/2012
Zestaw podręczników do klasy VI
VI

Matematyka

„Matematyka z plusem”

Podręcznik + zbiór zadań

M.Dobrowolska, M.Jucewicz, P.Zarzycki, M.Karpiński Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

340/3/2014

VI Język polski Podręcznik do klasy VI                 z ćwiczeniami „Słowa z uśmiechem”

Ewa Horwath

Anita Żegleń

WSiP

551/5/2014

551/6/2014

551/7/2014

VI Przyroda Tajemnice przyrody.Podręcznik do kl.VI + ćwiczenia cz. I i II Joanna Stawarz,   Feliks Szlajfer ,           Hanna Kowalczyk Nowa Era 399/3/2014
VI Język niemiecki

„Ich und Du”                   ćwiczenia + podręcznik

Marta Kozubska,         Ewa Krawczyk,           Lucyna Zastąpiłło

Wydawnictwo Szkolne PWN

90/10/S

VI Historia Wczoraj i dziś Grzegorz Wojciechowski               Nowa Era

443/3/2014

VI Język angielski Sky High 2”             (podręcznik + ćwiczenia)

Brian Abbs,

Ingrid Freebairnm, David Bolton, Dorota Łoś-Sapiejewska

Pearson

147/3/2009

VI Zajęcia komputerowe

Informatyka europejczyka szkoły podstawowej NIEOBOWIĄZKOWE

Danuta Kiałka,

Justyna Klimczyk

Jarosław Kutkowski

Wyd. HELION 149/05
VI Zajęcia techniczne Jak to działa? Podręcznik   z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla kl.IV-VI szkoły podstawowej

Lech Łabecki

Marta Łabecka

Nowa Era 295/2010
VI Muzyka „Muzyczny świat” podręcznik + ćwiczenia Teresa Wójcik MAC 495/3/2014
Religia „Wierzę w kościół” + ćwiczenia Redaktor Ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak Księgarnia Św. Wojciech-Poznań AZ-23-01/10-PO-2/13
VI Plastyka „Lubię tworzyć” podręcznik + ćwiczenia

Marzena Kwiecień

Wojciech Sygut

MAC 397/3/2014