Uczniami szkoły są dzieci w wieku 7 do 15 lat.


W szkole jest 6 oddziałów stanowiących klasy I – VIII.


Liczba uczniów – 132.