Majątek trwały – 502 873,01 zł

Środki trwałe - 184 134,62 zł

Woluminy – 12 915,64 zł