Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw :

 

Sekretariat szkoły prowadzi pani Łucja Breguła , tel. 774556893


Godziny funkcjonowania sekretariatu: poniedziałek - piątek - godz. 7.30 - 15.30

 
 
-   Miejsce przyjmowania interesantów – sekretariat, gabinet dyrektora, pedagoga
- Codziennie w godz. 8.00 – 15.00
- Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się w miarę możliwości na bieżąco.
- W jednostce obowiązuje Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt opracowany na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r.
- Sprawy pisemne załatwiane w formie odręcznej lub korespondencyjnej.
- Sprawy załatwia się w trybie natychmiastowym lub w terminie 14 dni.