Foto
rozdział 80101
Kwota na 2011 r. –869.100 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników - 569.500 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne - 41.900 zł
składki na ubezpieczenia społeczne - 92.900 zł
składki na fundusz pracy - 15.000 zł
materiały i wyposażenia -9.500 zł
pomoce naukowe - 4.700 zł
zakup energii - 48.500 zł
usługi remontowe – 36.400 zł
zakup usług zdrowotnych - 300 zł
zakup usług pozostałych - 5.700 zł
zakup usług dostępu do sieci internet - 800 zł
zakup usług telekomunikacyjnych -     1700 zł
Różne opłaty i składki - 700 zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 36.900 zł
szkolenia pracowników - 500 zł
zakup materiałów papierniczych - 600 zł
zakup akcesoriów komputerowych - 2000 zł.
rozdział 85401 - świetlica
kwota na 2011 r. – 43.800 zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników - 26.900 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.800zł
składki na ubezpieczenia społeczne - 4.800  zł
składki na fundusz pracy - 800 zł
materiały i wyposażenia - 2300 zł
pomoce naukowe - 500 zł
zakup energii - 1.800 zł
odpis na zakładowy fundusz świadczeń 2.200