Foto

SPOSOBY PRZYJMOWANIA i ZAŁATWIANIA SPRAW
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 25 im. Władysława Sikorskiego w Opolu

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw zawiera instrukcja kancelaryjna zawartaw Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67) i Statuty Publicznej Szkoły Podstawowej nr 26 im. Książąt Opolskich w Opolu.

1. Miejsce przyjmowania interesantów: sekretariat, gabinet dyrektora szkoły.

2. Godziny przyjmowania interesantów:

1) sekretariat: poniedziałek- piątek: 8.00 - 14.00

2) dyrektor szkoły: w środy w godzinach od 9.00 do 13.00, w pozostałe dni po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

3) nauczyciele: codziennie poza czasem zajęć z uczniami i spotkań z Radą Pedagogiczną, przed
i po zajęciach po uprzednim umówieniu się.

3. Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

1) Interesantów przyjmuje dyrektor szkoły, pedagog, kierownik świetlicy oraz sekretarz szkoły.

2) Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

3) Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową, drogą elektroniczną:

a) adres do korespondencji: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 25 im. Władysława Sikorskiego
w Opolu , ul. Wiejska 77 , 45-240 Opole.

b) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

c) telefon: 77 455 68 93;

4) Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki.

5) Kopie odpowiedzi na pisma wraz z oryginałem pisma wpływającego przechowywane są
w teczkach zgodnie z rzeczowym wykazem akt.

6) Sprawy nie wymagające odpowiedzi w formie pisemnej załatwiane są przez ustne udzielenie
informacji.

7) Sprawy załatwiane są według kolejności wpływu.