Foto

Rada Pedagogiczna

 1. Ewa Akińcza – edukacja wczesnoszkolna, logopedia
 2. Iwona Baranowska – język niemiecki,
 3. Magda Branicka – edukacja wczesnoszkolna,
 4. Bartłomiej Działowski – wychowanie fizyczne, zajęcia komputerowe,
 5. Izabela Fricker – język angielski,
 6. Anna Gocka – edukacja wczesnoszkolna, plastyka,
 7. Kinga Kącka –Duda – edukacja wczesnoszkolna,
 8. Piotr Kierpal – religia,
 9. Aleksandra Kyzioł – logopeda,
 10. Walentyna Lachowicz – edukacja wczesnoszkolna,
 11. Ewelina Lorek – historia, biblioteka,
 12. Joanna Łyczko – edukacja wczesnoszkolna, muzyka,
 13. Beata Muszyńska – język polski,
 14. Anna Nawrocka – pedagog specjalny,
 15. Krystyna Piaseczna – pedagog, wychowawca świetlicy,
 16. Benedykta Plicko – matematyka, zajęcia komputerowe,
 17. Anna Rosińska – przyroda, zajęcia techniczne,