DYREKTOR SZKOŁY

mgr Benedykta Plicko

INNE STANOWISKA KIEROWNICZE:

GŁÓWNY KSIĘGOWY:

Stanisława Bogdan